Aplicació web de selecció d’equips de climatització

Software a mida de selecció en equips de climatització.

Una eina que es va desenvolupar per coneixer el rendiment d’un equip de climatització en un escenari concret i així permetre l’equip comercial proposar les máquines adients para cada cas.

Com podem imaginar, un mateix equip de climatització rendirá de manera distinta en un hotel de Sevilla que en un de Bilbao. El software de selecció ens diu exactament els rendimients de cada caso.

Si ets professional del sector, demana accés en: http://www.hitecsa.com

Presentació del software en fires de climatització.