La Inmobiliaria Online

La web d’Clàssic Gestió Immobiliària inclou un potent cercador per a realitzar consultes d’immobles aplicant diferents filtres. També permet la selecció directa de l’immoble gràcies a un mapa interactiu.
A més, permet consultar informació general de l’empresa i accés a l’àrea privada mitjançant usuari i contrasenya.

Desenvolupada en Symfony , sota un disseny net i actual.

Visita el portal web: https://www.classicgestio.cat